סילבוס לקורס פיקוח בנייה:

מבנה הקורס:

בלוק 1: ארגון, ניהול והפיקוח על הבניה.

שעור 1: תפקידי המפקח, אחריות, בקרת הביצוע, ניהול ותיעוד הפרויקט, יומן ביצוע ובדיקת כמויות ,אישורי תשלום וחשבונות, היתר הבנייה וט4/5.   

שעור 2: בניית תקציב- אמדן, המפרט הכללי, ניהול אתר, שלבי ביצוע, מעקב לו"ז- גאנטים, תיעוד וצילום, ארגון תכניות הביצוע. 

שעור 3: הפקת כתב כמויות, מפרטים טכניים לעבודה

שעור 4: בטיחות, אביזרים ובדיקות חובה, הסמכה לעבודה בגובה, ביטוח אתר.

שעור 5: שיטות התקשרות ומסמכי התקשרות (היבטים משפטיים ,חוזי התקשרות ותמחור)- רגילה, פאושלית, שנת בדק, צורת התקשרויות, חוזים, חומר נדרש למכרז.

שעור 6: תכנית ארגון אתר, תנועה, סגירות כביש והתנהלות מול עיריות, תשתית ופיתוח.

בלוק 2: מערכות המבנה וחומרי הבנייה.
תורת הבניה ויציבות מבנים, חומרי בניין ומלאכות הבניין, יועצי הבניין.

שעור 7: סטטיקה, קונסטרוקציה, כוחות ומומנטים, בטון, קרקע ושיטות ביסוס. 

שעור 8: רטובות בבניין בטון, טיח וגבס.

שעור 9: חשמל, מתח נמוך, חברת חשמל, בזק.

שעור 10: מיזוג אויר.

שעור 11: אנסטלציה.

שעור12: מדרגות, מידות מינימליות. 

שעור 13: אלומיניום.  בשעור זה ימסרו תוכניות לעבודת הבית לסיום הקורס.

שעור 14: איטום ובידוד מבנה.

שעור 15: מעטפת הבניין, טיח, חיפויים יבשים ורטובים, שיטת ברנוביץ.

שעור 16: חומרים וטכנולוגיות חדשות בבניה, בניה מודולרית, תיעוש בניה, חיזוק ביריעות פחמן, מקרים ותגובות.

 
בלוק 3: סיורים ופרוייקט אישי- מרגע קבלת תכניות עבודה ועד העליה לשטח.

שעור 17-18: סיורים יעודיים שיתואמו במהלך הקורס להסבר בשטח על אופי העבודה. יתואמו בנפרד.

שעור 19-20: פרויקט אישי עליו ייושם כל החומר הנלמד משלב קבלת התוכניות מהאדריכל והיועצים ועד הוצאתו למכרז ותחילת הבנייה, הכנת אמדן תקציבי לפרויקט, כתב כמויות, פתרון בעיות. בשיעור 19 יינתנו הנחיות והתחלת מצגות (בזוגות), שעור 20 המשך מצגות זוגיות ומבחן בקיאות.

לפרטים והרשמה

רוצים לקבל יותר מידע? לשאול כמה שאלות?

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא.